Lavirint moći : politička filozofija Fridriha Ničea
Lavirint moći : politička filozofija Fridriha Ničea

Lavirint moći : politička filozofija Fridriha Ničea

13.27 kn 99,98
Dobavljivost: dobavljivo

Lavirint moći : politička filozofija Fridriha Ničea

Tema koje se autorica rukopisa uhvatila iznimno je zanimljiva i neophodna u osvjetljavanju cjelokupne Nietzscheove filozofije. Iako u svijetu postoje brojne studije o tom velikom filozofu-pjesniku (prvenstveno s ontološko-metafizičko-estetičkih stajališta), mora se naglasiti kako ovaj rukopis nudi jedan sasvim novi pogled, ali i pristup u osvjetljavanju Nietzscheove filozofije. Metodička impostacija autorice sasvim je sukladna sa samom biti teme: njoj se ne može pristupiti i zahvatiti je na uobičajeni disciplinarni način„aspekta“ političke filozofije u Nietzschea. Autorica ispravno poduzima kritičko-interpretativni stav i izvedbu da iz cjeline Nietzscheova mišljenja dopre, ne samo do njegova poimanja političkog nego da ga kritički interpretativno reintegrira u cjelinu Nietzscheova mišljenja i da mu novo značenje: ontološko-antropološko-metafizičko egzistencijalno, a nadasve profetsko, kao njegov poručujući smisao. Otuda i „političko“ zauzima važno mjesto u nizu Nietzscheovih  fundamentalnih zahtjeva prema čovjeku: cjelovitost njegova stvaralačkog = životnog smisla. Iako daje i eksplicitnu (povijesnu) genezu i strukturalni prikaz političkog (prvenstveno moderne), u tzv.„disciplinarnom smislu“ obrade Nietzscheove „filozofije politike“, autorica uspješno izvodi (i), kao unutarnju genezu, put najvažnijih Nietzscheovih misaonih zahtjeva: slobodni duh i njegova preobrazba, afirmacija života, vječno vraćanje, moralno usavršavanje, put k nadčovjeku, volja za moć kao volja za život itd. Kritički interpretirajući bitnu cjelinu Nietzscheovog mišljenja, autorica dospijeva i do njegova stajališta u odnosu na politiku (kao bitnog pojma), ali i do vlastitog razumijevanja tog pojma kao ontološkog, u njegovu autentičnom značenju za Nietzscheovu filozofiju. Tu vidim, ne samo važan autoričin doprinos ovoj problematizaciji nego i autentično njezino (filozofsko i metodološko) izvođenje/refleksiju koje dovodi do unutarnjeg saznanja i preobrazbe, što je uvijek znak autentičnog mišljenja. Otuda se nameće i zaključak o glavnoj vrijednosti ovoga rada: filozofija politike ovdje se ne razmatra primarno kao neko disciplinarno mjesto Nietzscheovog mišljenja, nego se promišlja kao sámo njegovo središte. Njegova ideja o čovjeku, koji stvaralački daje smisao svome životu (i svojoj povijesno-antropološkoj egzistenciji), otkriva se i autorici kao skriveni smisao političkog (njegova duboka egzistencijalna mogućnost, ali i najviši zahtjev). Autoričin pozitivni pathos u potpunom je suglasju s Nietzscheovim misaono-pjesničkim zanosom, što samo potvrđuje da je dobro čula njegovu misaonu muziku. Jer logos se sluša, kao što je već (is)kazao (kao najveću zagonetku) veliki Heraklit. Pored uspjelih elaboracija povijesnih i aktualnih problema političkog, posebno je značajno uvođenje teme rodne različitosti i njezino kritičko propitivanje unutar suvremenog političkog konteksta. Time autorica pokazuje inovativnost i kreativnost upostavljanju pitanja unutar suvremenog društvenog i povijesnog konteksta, pa (i) time otvara nova pitanja u Nietzscheovoj filozofiji, ali i put za nova istraživanja. Rukopis je u strukturalnom pogledu skladne arhitektonike, u metodičkom smislu kritičko-interpretativan, što je pretpostavka autentične filozofske interpretacije, te misaono i logički dosljedno razvijan. Iako se autorica u svojem promišljanju kreće unutar disciplinarne, metodološke i terminološke korektnosti filozofske „struke“,ona je ipak neprestano probija jednim otvorenim diskursom, razvijajući i sučeljavajući (i iskušavajući) raznovrsne metodološke i epistemološke pokušaje, koji se otvaraju u samosvojnu misaonu dinamiku, kao i prema spoznajnim mogućnostima samoga stila. Autorica crpi iz unutarnje Nietzscheove misaone energije, te stoga njezini zaključci i stil poprimaju lik vlastitog samorazumijevanja i plodotvornosti. To je i najbolji pokazatelj duboko strastvenog odnosa prema „predmetu“ vlastitoga rada, što znači ne samo bivanje u najvećoj blizini Nietzscheovog mišljenja, nego znači i autoričin izvoran i značajan doprinos osvjetljavanju i razumijevanju tog tragičnog proroka, koji je munjama misli zacjeljivao vrijeme, čovjekovu dušu, a ponajviše čovjekov smisao.Zaključno se može reći kako je rukopis vrlo vrijedno i poticajno djelo, koje predstavlja znatan doprinos u osvjetljavanju i razumijevanju Nietzscheove filozofije, njezinog trajnog svjedočanstva o veličini i snazi ljudskog duha. Iz svega prethodno rečenog slijedi: sa zadovoljstvom predlažemo bjavljivanje ovog vrijednog rukopisa, jer smatram da predstavlja značajan doprinos, ne samo povijesno-monografskom obogaćivanju naših spoznaja o Nietzscheovoj filozofiji, nego i filozofskoj kulturi općenito.Uvjeren sam da će, zbog svoga stila i tematike, zainteresirati stručnu i znanstvenu zajednicu, ali i pobuditi pažnju najšire kulturne javnosti, te izazvati zanimanje svih duhovno znatiželjnih čitatelja i ljudi otvorena uma.

Prof. dr sc. Mladen Labus

Lorem ipsum dolor ut sit ame dolore adipiscing elit, sed sit nonumy nibh sed euismod laoreet dolore magna aliquarm erat sit volutpat Nostrud duis molestie at dolore. Lorem ipsum dolor ut sit ame dolore adipiscing elit, sed sit nonumy nibh sed euismod laoreet dolore magna aliquarm erat sit volutpat Nostrud duis molestie at dolore. Lorem ipsum dolor ut sit ame dolore adipiscing elit, sed sit nonumy nibh sed euismod laoreet dolore magna aliquarm erat sit volutpat Nostrud duis molestie at dolore.

Additional features
Value 1 21 cm
Value 2 700 gr.
Value 3 10 person
Value 4 14 cm
Value 5 plastic

Sed velit quam, auctor id semper a, hendrerit eget justo. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Duis vel arcu pulvinar dolor tempus feugiat id in orci. Phasellus sed erat leo. Donec luctus, justo eget ultricies tristique, enim mauris bibendum orci, a sodales lectus purus ut lorem.

Sed velit quam, auctor id semper a, hendrerit eget justo. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Duis vel arcu pulvinar dolor tempus feugiat id in orci. Phasellus sed erat leo. Donec luctus, justo eget ultricies tristique, enim mauris bibendum orci, a sodales lectus purus ut lorem.

Write a review

Besplatna dostava

Unutar republike hrvatske
 

55 +

Za iznos naručenih knjiga veći od 55 eura
1