Izvori za hrvatsku povijest do 1526. godine
Izvori za hrvatsku povijest do 1526. godine

Izvori za hrvatsku povijest do 1526. godine

kn170.00
Dobavljivost: dobavljivo

Svojom impresivnom bibliografijom od preko 200 naslova Nada Klaić (1920–1988) ubraja se u malobrojne povjesničare koji su istraživački usmjerili i obilježili hrvatsku medijevistiku pa i cjelokupnu historiografiju 20. stoljeća. Znanstvenu karijeru započela je 1944. kao asistentica na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na istom je Fakultetu doktorirala s temom Političko i društveno uređenje Slavonije za Arpadovića (1946). Docenticom je postala 1955, izvanrednom profesoricom 1961, a redovnom profesoricom 1969. godine. Široki raspon njezinih interesa u geografskome je smislu uključivao srednjovjekovnu Hrvatsku, Dalmaciju, Slavoniju, Kvarner i otoke te Bosnu i Srbiju, a njezin je rad obuhvaćao brojne historiografske teme od ranoga srednjega vijeka pa sve do 19. stoljeća. Iz bogatoga opusa Nade Klaić valja izdvojiti krunska sintetička djela: Povijest Hrvata u ranom srednjem vijeku (1971), Povijest Hrvata u razvijenom srednjem vijeku (1976). i posmrtno objavljenu Povijest Hrvata u srednjem vijeku (1990).

Nedvojbeno je kako je Nada Klaić svojevremeno otvorila mnoga nova pitanja i postavila svježe, ponekad radikalne i intrigantne teze, čime je pridonijela osuvremenjivanju i popularizaciji domaće historiografije. No, s druge strane, ostala je upamćena i po tome što nije iskazivala preveliki entuzijazam za šire teorijske i historiografske pomake, tada prvenstveno utjelovljene u francuskoj „školi Anala“, pogotovo od sredine 70-ih godina 20. stoljeća kada ulazi u svojevrsnu samoizolaciju od suvremene strane i domaće literature – kako je uočio Neven Budak. Ipak, možemo se složiti sa sintagmom Franje Šanjeka da je Nada Klaić „integralna povjesničarka“ s čijim se opusom, htjeli to ili ne, moraju susresti svi suvremeni i budući istraživači hrvatskoga srednjovjekovlja. Iako je stanoviti dio njezinih rezultata historiografski prevladan ili revidiran, njezin pristup historiografskim problemima i njezina profesorska karizma i danas privlače pozornost....

Riječ je o zbirci koja je nastala na temelju dugogodišnjega rada, prikupljanja, tumačenja i prevođenja srednjovjekovnih dokumenata važnih za hrvatsku povijest. Na temelju nekih dijelova iz Historijske čitanke za hrvatsku povijest I (1952.) Jaroslava Šidaka, Nada Klaić je od 1955. do 1958. priredila četiri knjižice izvora za hrvatsku povijest od ranoga srednjega vijeka do 1848. Sadržaj prvih dvaju svezaka dopunila je i doradila tijekom šezdesetih godina te ih je 1972. godine objavila kao cjelovitu zbirku izvora za hrvatsku povijest, od prvih vijesti o doseobi Slavena u osvit 7. stoljeća do izvještaja o porazu i slomu Ugarsko-hrvatske države na Mohačkom polju 1526. U Uvodu knjige autorica je obrazložila sadržaj i strukturu djela, način citiranja objavljenih i neobjavljenih izvora, a dala je i osnovne podatke o prijevodima i prevoditeljima pojedinih dokumenata. Iako se držala kronološkoga slijeda političke povijesti, autorica je u ovu zbirku uvrstila i veći broj izvora koji svjedoče o društvenim i gospodarskim pitanjima (bune i ustanci, agrarni odnosi, trgovina itd.). Zbirka broji 241 jedinicu izvora od kojih su neke cjelovito ili djelomično prevedeni dokumenti, a neke se sastoje od više tematski objedinjenih pojedinačnih izvora. Svaka jedinica popračena je regestom, autoričinim komentarom, osnovnim podacima o sadržaju izvora i referencom o prethodnim objavljivanjma. Prema tome, radi se o priručniku koji opsegom i raznovrsnošću izabranih izvora i nakon 45 godina zadovoljava potrebe studenata, mladih povjesničara i nastavnika. S druge strane, suvremeni historiografski pristupi hrvatskom srednjovjekovlju postavljaju nova pitanja i traže nove odgovore. Vjerojatno bi stoga i Nada Klaić, unatoč njezinu auctoritas koja može djelovati obeshrabrujuće, današnjim čitateljima savjetovala da objavljene izvore i tumačenja iznesena u komentarima usporede s novijom historiografskom (i teorijskom) literaturom te naposljetku donesu vlastite kritički utemeljene prosudbe.

Lorem ipsum dolor ut sit ame dolore adipiscing elit, sed sit nonumy nibh sed euismod laoreet dolore magna aliquarm erat sit volutpat Nostrud duis molestie at dolore. Lorem ipsum dolor ut sit ame dolore adipiscing elit, sed sit nonumy nibh sed euismod laoreet dolore magna aliquarm erat sit volutpat Nostrud duis molestie at dolore. Lorem ipsum dolor ut sit ame dolore adipiscing elit, sed sit nonumy nibh sed euismod laoreet dolore magna aliquarm erat sit volutpat Nostrud duis molestie at dolore.

Additional features
Value 1 21 cm
Value 2 700 gr.
Value 3 10 person
Value 4 14 cm
Value 5 plastic

Sed velit quam, auctor id semper a, hendrerit eget justo. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Duis vel arcu pulvinar dolor tempus feugiat id in orci. Phasellus sed erat leo. Donec luctus, justo eget ultricies tristique, enim mauris bibendum orci, a sodales lectus purus ut lorem.

Sed velit quam, auctor id semper a, hendrerit eget justo. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Duis vel arcu pulvinar dolor tempus feugiat id in orci. Phasellus sed erat leo. Donec luctus, justo eget ultricies tristique, enim mauris bibendum orci, a sodales lectus purus ut lorem.

Write a review

Besplatna dostava

Unutar republike hrvatske
 

400 +

Za iznos naručenih knjiga veći od četristo kuna
1