Kant i bioetika
Kant i bioetika

Kant i bioetika

kn300.00
Dobavljivost: dobavljivo

Bioetika je kao nova disciplina nastala i rapidno se počela razvijati pod pritiskom novonastalih problema izazvanih eksplozivnim razvojem tehnologije i znanosti te njihove primjene na čovjeka i živi svijet s jedne strane, odnosno ojačavanjem društvene svijesti i sve naglašenije potrebe za proširenjem, obranom i zalaganjem za obranu određenih prava s druge strane. U posve novoj situaciji bioetika je od samih početaka bila predodređena da bude jedna posve nova i drugačija disciplina. To joj je pružilo potencijal da se svježim i originalnim pristupima adekvatno suoči s problemima s kojima se čovječanstvo nikada nije susrelo kako s obzirom na njihov tip, tako i njihovu dramatičnost za cjelokupni opstanak ne samo čovjeka već i našeg planeta. Međutim to je pak uvjetovalo njezinu nedefiniranost, nedorečenost i stalnu mijenu zbog čega se ne da jednostavno uklopiti u tradicionalne sustave znanja i znanosti.
Kao posljednja razvojna faza discipline pojavila se ideja integrativne bioetike kao potencijalno plodna platforma stabiliziranja bioetičke rasprave, kojoj je cilj sustavno i temeljito promisliti opseg i doseg same discipline, ali i ponuditi smjernice njezina daljnjeg razvoja, a u svrhu plodonosnog suočavanja sa suvremenim bioetičkim problemima. Polazeći od nužnog zahtjeva za interdisciplinarnosti, integrativna je bioetika zahtjev proširila na pluriperspektivnost, objedinjujući teorijsko određenje bioetike s krajnjim zahtjevom za integracijom svih tih perspektiva u diskusiji u jedinstvenu, zajedničku platformu dijaloškog artikuliranja, elaboriranja i eventualnog rješavanja problema. Integrativna je bioetika također krenula u potragu za opravdanjem sadržajne širine bioetike, ali se poduhvatila i mnogo težeg zadatka – teorijskog, prije svega metodološkog, fundiranja same discipline, oslanjajući se na pojmove pluriperspektivnosti i orijentacijskog znanja kao osnovne u tom pothvatu.
Na tom putu teorijskog utemeljenja bioetike također je uočena potreba filozofijsko-historijskog proširenja bioetike kao završnog oblika i sadržajne i metodološke kristalizacije discipline. Naime filozofija kao takva pruža posebnu ulogu u ovom zadatku utemeljenja discipline, ali jednako tako otvara historijski horizont povijesti ideja kao nepresušan izvor za traženje rješenja i za suvremeno doba. Tako je prirodno nastao programatski zadatak europeizacije bioetike, upravo s obzirom na to daje naslijeđe europske misaone tradicije predugo i prečesto ostalo zanemareno u suvremenim raspravama.
U tom kontekstu filozofija i misaono naslijeđe Immanuela Kanta (1724.-1804.) izranja kao jedan od najvažnijih sugovornika u nastojanjima integrativne bioetike. Njegova se filozofija, u prvome redu normativna teorija (napose etika), odavna upotrebljavala u povijesti ideja kao reprezentativna deontološka (na dužnostima utemeljena) teorija u etičkom rasuđivanju. Njegovi su koncepti (poput autonomije) toliko zaživjeli u tradiciji Zapada, a sve više i globalno, da se može reći daje jedan od rijetkih filozofa za kojega možemo reći da bi današnji svijet bez njegovih misli bio radikalno drugačiji. Širina njegove filozofije, koja se proteže od strogo spekulativno-teorijskih djela do supstancijalno praktičko-normativnih priloga, naprosto je nagovještavala važno mjesto u programatskom zadatku europeizacije u užem smislu, ali i u teorijskom fundiranju bioetike u širem smislu.
U ovoj je knjizi poduzeta valorizacija misaonog naslijeđa Immanuela Kanta s namjerom ostvarenja dvostruko produktivnog cilja. Kantova je filozofija svakako nepresušno vrelo za suvremenu bioetiku i ovdje se dokazuje teza daje upravo on ključan i nezaobilazan sugovornik za ozbiljno bavljenje bioetikom u suvremeno doba. Njegova filozofija pruža oslonac ne samo sadržajnom već i — ono što je osobito važno – metodološkom obogaćenju bioetike kao discipline. Naime s obzirom na posljednje upravo u Kantu možemo tražiti uporište za stabilno teorijsko fundiranje discipline (nasuprot normativnom relativizmu), a da ne upadnemo u zamku prejudiciranja određenih pozicija ili zastupanja nekog oblika privilegiranog pristupa određenih pojedinaca ili grupa bioetičkim pitanjima i problemima (nasuprot dogmatizmu i intelektualnom elitizmu).
Istovremeno taj pothvat bioetičkog prečitanja Kanta otvara prostor za obranu druge teze: bioetičko čitanje Kantove filozofije aktualizira njegovu misao i potpunije valorizira misaoni potencijal u njoj sadržan. Daleko od toga da njegovi (većinom ekstremno zahtjevni) tekstovi trebaju biti ostavljeni u prašini povijesnih arhiva te eventualno predmet bavljenja pojedinih specijaliziranih egzegeta njegova opusa. Štoviše, Kant se pokazuje kao aktualan mislilac, čak aktualniji od brojnih danas aktivnih sudionika u raspravi. Na taj se način pokazuje da njegova filozofija čitana u bioetičkom ključu dobiva dodanu vrijednost te je stvorena jedna povratna sprega između doprinosa bioetici i valorizaciji Kanta u tako zamišljenu projektu. Prosvjetiteljski se duh Kantove filozofije pokazuje ne samo kao važan nego možda i krucijalan za bioetičku epohu u kojoj se nalazimo. - Igor Eterović   (Iz Uvoda)

Lorem ipsum dolor ut sit ame dolore adipiscing elit, sed sit nonumy nibh sed euismod laoreet dolore magna aliquarm erat sit volutpat Nostrud duis molestie at dolore. Lorem ipsum dolor ut sit ame dolore adipiscing elit, sed sit nonumy nibh sed euismod laoreet dolore magna aliquarm erat sit volutpat Nostrud duis molestie at dolore. Lorem ipsum dolor ut sit ame dolore adipiscing elit, sed sit nonumy nibh sed euismod laoreet dolore magna aliquarm erat sit volutpat Nostrud duis molestie at dolore.

Additional features
Value 1 21 cm
Value 2 700 gr.
Value 3 10 person
Value 4 14 cm
Value 5 plastic

Sed velit quam, auctor id semper a, hendrerit eget justo. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Duis vel arcu pulvinar dolor tempus feugiat id in orci. Phasellus sed erat leo. Donec luctus, justo eget ultricies tristique, enim mauris bibendum orci, a sodales lectus purus ut lorem.

Sed velit quam, auctor id semper a, hendrerit eget justo. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Duis vel arcu pulvinar dolor tempus feugiat id in orci. Phasellus sed erat leo. Donec luctus, justo eget ultricies tristique, enim mauris bibendum orci, a sodales lectus purus ut lorem.

Write a review

Besplatna dostava

Unutar republike hrvatske
 

400 +

Za iznos naručenih knjiga veći od četristo kuna
1