Medijska konstrukcija društvene zbilje
Medijska konstrukcija društvene zbilje

Medijska konstrukcija društvene zbilje

kn130.00
Dobavljivost: dobavljivo

Socijalno-ideološke implikacije produkcije medijskog spektakla

Tema ove knjige nesumnjivo je vrlo značajna kako za područje medijskih studija u užem smislu, tako i za šira suvremena istraživanja socioloških fenomena kojih su mediji neizostavan dio. Osnovno nastojanje dr. sc. Hajrudina Hromadžića u ovoj studiji sugerirano je i samim naslovom knjige – preispitati utemeljenost teza o medijskoj konstrukciji društvene realnosti. Stručno-znanstvena literatura iz domena medijskih studija ili sociologije medija, posvećena temama medijskih reprezentacija društvenog svijeta, spomenuti fenomen pretežito analizira obradom primjera rasnih, etničkih, vjerskih, spolno-rodnih ili socijalno-klasnih problema. Istraživačko-teorijski naglasak u studiji dr. sc. Hajrudina Hromadžića postavljen je pak na društveno recentnije manifestacije fenomena medijske spektakularizacije društvenog svijeta. U knjizi su analizirani različiti vidovi predstavljenog problemskog motiva koji se manifestiraju kroz niz pojedinačnih medijsko-žanrovskih karakteristika, odnosno produkcijskih praksi u domeni medija tiska, televizije, Interneta, mobilne telefonije… ne samo na primjeru Hrvatske, već i u kontekstu regije (Slovenija, BiH), ali i šire (Velika Britanija). Izvedena je, dakle, svojevrsna “studija slučaja” (case study), to jest analiza palete konkretnih primjera (televizijske sapunice i novele, hot-line časopisni oglasi, celebrity trendovi na primjeru novinske fotografije, internetski virtualni svijet Second Life, tzv. happy slapping nasilje, itd.) kroz koje je moguće, ali i potrebno, promišljati kompleksan fenomen medijske konstrukcije socijalne zbilje. Ovim analizama prethode poglavlja namijenjena trasiranju teorijskih koncepata aplikativnih za ovako definiran tip studije.

Hajrudin Hromadžić je rođen je u Bihaću (BiH). Diplomirao je novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Sarajevu 1999., a doktorirao u studenom 2004. na Institutum Studiorum Humanitatis, Fakultetu za poslijediplomski studij humanistike u Ljubljani, program Antropologija svakodnevnog života, smjer Medijski studiji (kao stipendist Open Society Instituta iz Budimpešte; High Educational Support Program/HESP). Na istoj je instituciji u lipnju 2008. godine izabran u naslovno nastavno-znanstveno zvanje docenta za predmetno područje Medijskih studija. Od rujna 2010. zaposlen je kao docent (područje društvenih znanosti, polje sociologija) na Odsjeku za kulturalne studije Filozofskog fakulteta u Rijeci. Vanjski je suradnik Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za sociologiju, od ožujka 2008. Dr. sc. Hajrudin Hromadžić objavio je knjigu Konzumerizam: potreba, životni stil, ideologija (Jesenski i Turk, Zagreb, 2008). Autor je više od dvadeset znanstvenih i stručnih tekstova s područja medijskih studija, antropologije i sociologije svakodnevnog života, te kulturalnih studija, objavljenih na hrvatskom, engleskom i slovenskom jeziku, kao i većeg broja publicističkih i esejističkih radova, te prijevoda koji se bave širim spektrom aktualnih društvenih fenomena. Suradnik je na nekoliko tekućih međunarodnih projekata u Hrvatskoj i inozemstvu. Potpredsjednik je Hrvatskog društva za integralistiku i član uredništva znanstvenog časopisa Holon.
 

Lorem ipsum dolor ut sit ame dolore adipiscing elit, sed sit nonumy nibh sed euismod laoreet dolore magna aliquarm erat sit volutpat Nostrud duis molestie at dolore. Lorem ipsum dolor ut sit ame dolore adipiscing elit, sed sit nonumy nibh sed euismod laoreet dolore magna aliquarm erat sit volutpat Nostrud duis molestie at dolore. Lorem ipsum dolor ut sit ame dolore adipiscing elit, sed sit nonumy nibh sed euismod laoreet dolore magna aliquarm erat sit volutpat Nostrud duis molestie at dolore.

Additional features
Value 1 21 cm
Value 2 700 gr.
Value 3 10 person
Value 4 14 cm
Value 5 plastic

Sed velit quam, auctor id semper a, hendrerit eget justo. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Duis vel arcu pulvinar dolor tempus feugiat id in orci. Phasellus sed erat leo. Donec luctus, justo eget ultricies tristique, enim mauris bibendum orci, a sodales lectus purus ut lorem.

Sed velit quam, auctor id semper a, hendrerit eget justo. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Duis vel arcu pulvinar dolor tempus feugiat id in orci. Phasellus sed erat leo. Donec luctus, justo eget ultricies tristique, enim mauris bibendum orci, a sodales lectus purus ut lorem.

Write a review

Besplatna dostava

Unutar republike hrvatske
 

400 +

Za iznos naručenih knjiga veći od četristo kuna
1