Povijest filozofije
Povijest filozofije

Povijest filozofije

kn599.00
Dobavljivost: dobavljivo

Povijest filozofije - Razvoj mišljenja u ideji cjeline (trosveščano izdanje)

Trosveščana Povijest filozofije: razvoj mišljenja u ideji cjeline Branka Bošnjaka (1923. – 1996.), istaknutoga hrvatskog filozofa i akademika, općepoznato je djelo ne samo u užim filozofskim nego i u širim znanstvenim i kulturnim krugovima te najširoj javnosti gdje je u proteklih četvrt stoljeća prepoznato i potvrđeno kao jedan od ključnih pothvata hrvatske filozofije, znanosti i kulture uopće.
Premda je od prvoga izdanja (1993.) prošlo četvrt stoljeća, Bošnjakova je Povijest filozofije i danas neprevladani pothvat u žanru povijesti filozofije u nas i u hrvatskoj filozofiji općenito – ambicijom i kvalitetom ističe se i u kontekstu prije objavljenih povijesti filozofije te u kontekstu filozofske produkcije u posljednjih dvadesetak godina.
Iako je riječ o informativnom i pouzdanom prikazu povijesnoga razvoja filozofske misli od prvih filozofa do druge polovice 20. stoljeća, Povijest filozofije Branka Bošnjaka nipošto nije suhoparno, činjenično nizanje filozofskih imena, škola, pravaca, djela itd. Štoviše, kako sugerira i njezin podnaslov razvoj mišljenja u ideji cjeline, ona počiva na autorovoj tezi, potvrđenoj i u njegovu tekstu, da se filozofsko mišljenje (i mišljenje općenito) razvijalo »u ideji cjeline«, odnosno u obliku ideje cjeline što je – osobito u vremenu rascjepkanoga i »tehnoznanošću« obuzetoga znanja – ujedno i isticanje prednosti filozofije među svim drugim znanostima te zauzimanje za shvaćanje svijeta kao cjeline, odnosno za cjelovito mišljenje.

Osim toga, Bošnjak pokazuje da »povijest filozofije« nije puka »historija (historiografija) filozofije«, nego da između povijesti i filozofije postoji supstancijalna povezanost o kojoj se, kao što autor i čini, može i treba razmišljati na različitim razinama.
Primarna je svrha Bošnjakove Povijesti filozofije filozofsko-istraživačka i filozofsko-obrazovna, no riječ je o djelu koje ima i važnu društvenu ulogu jer pokazuje što filozofija može ponuditi suvremenom društvu u spoznavanju i razumijevanju bitnih fenomena, tema i problema, kao što može ponukati filozofe na samoosmišljavanje i pronalaženje svojega mjesta, uloge i svrhe u suvremenom svijetu.
Vrijednost Povijesti filozofije Branka Bošnjaka pokazuje se na filozofskoj, znanstvenoj, stručnoj, obrazovnoj, kulturnoj i društvenoj razini. U tom će smislu novo izdanje Povijesti filozofije zasigurno pronaći svoju publiku u filozofskim krugovima, među istraživačima, profesorima i studentima filozofije te u širim akademskim i intelektualnim krugovima. Dakako, može računati i na popularnost i korisnost i u široj čitateljskoj javnosti, i to ne samo u Hrvatskoj nego i u drugim zemljama u kojima se hrvatski jezik neposredno razumije.

PRVA KNJIGA OBRAĐUJE:

- ODREĐENJE FILOZOFIJE
- GRČKA FILOZOFIJA
- ALEKSANDRIJSKO-ŽIDOVSKA FILOZOFIJA
- PATRISTIKA I SKOLASTIKA

DRUGA KNJIGA OBRAĐUJE:
- RENESANSNA FILOZOFIJA
- FILOZOFIJA RACIONALIZMA
- FILOZOFIJA EMPIRIZMA (16. — 19. STOLJEĆE)
- KRITIČKI DUH FRANCUSKOG PROSVJETITELJSTVA

TREĆA KNJIGA OBRAĐUJE:
- FILOZOFIJA OD 18. DO 20. STOLJEĆA


Branko Bošnjak (1923. – 1996), hrvatski filozof, na Filozofskom je fakultetu u Zagrebu diplomirao filozofiju, jugoslavenske književnosti i jezike 1950., a grčki jezik i književnost 1958., doktorirao je 1956. Od 1960. bio je docent, od 1963. izvanredni, a od 1970. redoviti profesor filozofije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
Bio je predsjednik Hrvatskoga filozofskog društva (1965. i 1978. – 1979.), član hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (od 1985. izvanredni, a od 1991. redoviti).
Pod utjecajem Marxove filozofije i stoičke tradicije te osobito Jaspersove filozofije egzistencije, u središte svog filozofskog razmatranja postavlja odnos filozofije i kršćanstva. Kao religija koja ima najrazrađeniji sustav tumačenja eshatona, kršćanstvo treba biti predmetom filozofske kritike u smjeru utemeljenja čovjekova autentičnog bitka. Time se filozofija mora uključiti u život zalažući se za istovjetnost znanja i djelovanja kako ne bi ostala samo na spekulativnoj razini odnosa prema svijetu.
Glavna djela: Grčka filozofija od početaka do Aristotela (1956.), Filozofija od Aristotela do renesanse (1957.), Filozofija i kršćanstvo (1966.), Filozofija. Uvod u filozofsko mišljenje i Rječnik (1977.), Sistematika filozofije (1977.), Smisao filozofske egzistencije (1981.), Filozofija i povijest (1983.), Filozofija istine (1996.) te Povijest filozofije (I – III, 1990. – 1993.; 2019.)

Lorem ipsum dolor ut sit ame dolore adipiscing elit, sed sit nonumy nibh sed euismod laoreet dolore magna aliquarm erat sit volutpat Nostrud duis molestie at dolore. Lorem ipsum dolor ut sit ame dolore adipiscing elit, sed sit nonumy nibh sed euismod laoreet dolore magna aliquarm erat sit volutpat Nostrud duis molestie at dolore. Lorem ipsum dolor ut sit ame dolore adipiscing elit, sed sit nonumy nibh sed euismod laoreet dolore magna aliquarm erat sit volutpat Nostrud duis molestie at dolore.

Additional features
Value 1 21 cm
Value 2 700 gr.
Value 3 10 person
Value 4 14 cm
Value 5 plastic

Sed velit quam, auctor id semper a, hendrerit eget justo. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Duis vel arcu pulvinar dolor tempus feugiat id in orci. Phasellus sed erat leo. Donec luctus, justo eget ultricies tristique, enim mauris bibendum orci, a sodales lectus purus ut lorem.

Sed velit quam, auctor id semper a, hendrerit eget justo. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Duis vel arcu pulvinar dolor tempus feugiat id in orci. Phasellus sed erat leo. Donec luctus, justo eget ultricies tristique, enim mauris bibendum orci, a sodales lectus purus ut lorem.

Write a review

Besplatna dostava

Unutar republike hrvatske za iznos naručenih knjiga veći od 400kn
 

400 +

Za iznos naručenih knjiga veći od četristo kuna
1